Tarieven

Tarieven lessen 10-Rittenkaart:

Ken je paard beginners stalles (5x)                                                     €   85,00

Pony uur (proefles andere manege €14,-) 10 ritten kaart              € 180,00

Paard t/m 15 jaar (proefles andere manege €15,-)10 rittenkaart € 190,00

Paard vanaf 16 jaar 10 ritten kaart                                                     € 205,00

Pony half uur 10 ritten kaart                                                               € 155.00

Paard half uur 10 ritten kaart                                                              € 165,00

Leskaart extern eigen paard/pony10 rittenkaart                            € 160,00

Losse zitles in groepsverband                                                              €   14,50

Carrousel, manege  paard/pony 10 rittenkaart                                € 155,00

Carrousel, eigen paard/pony   10 rittenkaart                                    € 105,00

Carrousel, op een eigen paard/pony  geen eigenaar                         € 130,00

Voltige les 10 rittenkaart                                                                        € 120,00

Luxe les – halfuur met max. 5 ruiters -10 ritten kaart                      € 180,00

Privélessen:

Half uur manege / eigen pony                                                                  €   27.00

Halfuur manege / eigen paard                                                                  €   32,00

Privéles Ingrith                                                                                             €   35,00

Halfuur privéles springen pony                                                                 €   32,00

Halfuur privéles springen paard                                                                €   37,00

Baanhuur privéles met externe instructeur in buitenbaan                  €   10,00

Vrij rijden / Lease:

Vrij rijden voor externen binnenbaan                                                      €   15,00

Vrij rijden voor externen buitenbaan                                                        €     8,00

Vrij rijden manege paard/pony (half uur)                                                €   10,00

Vrij rijden voor extern gestalde met instructie binnenbaan                 €   17,00

Vrij rijden voor extern gestalde met instructie buitenbaan                  €   14,00

 

 

– Een losse les is €3,00 duurder.
– 10-rittenkaart is 10 weken geldig. Bij verhindering kan er max. 1 les worden ingehaald of vrij worden gereden binnen de 10 weken van de geldigheid van de kaart.
– Bij verhindering dient u zich 24 uur van tevoren per e-mail af te melden i.v.m. planning anders wordt deze les doorberekend.