Tarieven

Tarieven lessen 10-Rittenkaart:

Ken je paard beginners  lessen (5x) € 70,00

 Pony uur (proefles andere manege €14,-) 10 ritten kaart € 155,00

Paard t/m 15 jaar (proefles eerder gereden €15,-)10 rittenkaart € 165,00

 Paard vanaf 16 jaar 10 ritten kaart € 180,00

 Leskaart extern 10 rittenkaart € 135,00

 Losse zitles in groepsverband  € 11,00

Carrousel, manege  paard/pony 10 rittenkaart € 130,00

Carrousel, eigen paard/pony   10 rittenkaart €  80,00

Carrousel, eigen paard/pony  geen eigenaar €  105,00

Voltige les 10 rittenkaart  €  95,00

Luxe les – halfuur met max. 5 ruiters 10 ritten kaart € 160,00

Privélessen:

Half uur manege / eigen pony  € 25.00

Halfuur manege / eigen paard  €  30,00

Privéles Ingrith  €  35,00

Halfuur  privéles springen pony €  30,00

Halfuur  privéles springen paard €  35,00

Baanhuur privéles met externe instructeur in buitenbaan €  10,00

Vrij rijden / Lease:

Vrij rijden voor externen binnenbaan € 12,00

Vrij rijden voor externen  buitenbaan € 5,00

1 t/m 3 dagen vrij rijden manege pony/paard per dag €  16,00

4 dagen vrij rijden manege pony/paard  € 55,00

6 dagen vrij rijden manege pony/paard (tussen 9:00 – 16:00)  € 75,00

 

– Een losse les is €3,00 duurder.
– 10-rittenkaart is 10 weken geldig. Bij verhindering kunnen lessen worden ingehaald op een ander tijdstip of vrij worden gereden.
– Bij verhindering dient u zich 24 uur van tevoren per e-mail af te melden i.v.m. planning anders wordt deze les door gerekend.