Tarieven

Tarieven lessen 10-Rittenkaart:

* Pony halfuur  € 115,00

* Paard halfuur € 125,00

* Eigen paard halfuur € 75,00

* Pony uur (proefles andere manege €13,-) € 135,00

* Paard t/m 15 jaar (proefles andere manege €14,-) € 145,00

* Paard vanaf 16 jaar € 160,00

* Leskaart extern € 115,00

* Zitles € 55,00

* Zitles (losse les) € 10.00

* Carrousel, manege paard/pony € 110,00

* Carrousel, eigen paard/pony € 60,00

* Voltige les € 80,00

Privélessen:

* Half uur manege / eigen pony € 25,00

* Halfuur manege / eigen paard € 30,00

* Privéles Ingrith € 35,00

Vrij rijden / Lease:

* Vrij rijden uur manege paard of pony  € 13,00

* Vrij rijden voor externen binnenbaan € 12,00

* Vrij rijden voor externen buitenbaan € 5,00

* 1 Week lease manege pony / paard (tussen 9:00 – 16:00) € 70,00

 

– Een losse les is €3,00 duurder.
– 10-rittenkaart is 10 weken geldig. Bij verhindering kunnen lessen worden ingehaald op een ander tijdstip of vrij worden gereden binnen de geldigheidsduur van de kaart.
– Bij verhindering dient u zich 24 uur van tevoren per e-mail af te melden i.v.m. planning.