Tarieven

Tarieven lessen 10-Rittenkaart:

Pony halfuur € 125,00
Paard halfuur € 135,00
Eigen paard halfuur € 85,00
Pony uur (proefles andere manege €13,-) € 145,00
Paard t/m 15 jaar (proefles andere manege €14,-) € 155,00
Paard vanaf 16 jaar € 170,00
Leskaart extern € 125,00
Zitles € 55,00
Carrousel, manege paard/pony € 120,00
Carrousel, eigen paard/pony € 70,00
Voltige les € 85,00
Cavaletti les pony € 145,00
Cavaletti les paard t/m 15 jaar € 155,00
Cavaletti les paard vanaf 16 jaar € 170,00
Cavaletti les eigen paard € 100,00

Privélessen:

Half uur manege / eigen pony € 25,00
Halfuur manege / eigen paard € 30,00
Privéles Ingrith € 35,00

Vrij rijden / Lease:

Vrij rijden uur manege paard of pony € 14,00
Vrij rijden voor externen binnenbaan € 12,00
Vrij rijden voor externen 1e buitenbaan € 5,00
1 Week lease manege pony / paard (tussen 9:00 – 16:00) € 75,00
5 dagen lease manege pony/ paard (tussen 9:00 – 16:00) € 55,00
1 t/m 4 dagen lease manege pony / paard (tussen 9:00 – 16:00) € 16,00 per dag

 

– Een losse les is €3,00 duurder.
– 10-rittenkaart is 10 weken geldig. Bij verhindering kunnen lessen worden ingehaald op een ander tijdstip of vrij worden gereden.
– Bij verhindering dient u zich 24 uur van tevoren per e-mail af te melden i.v.m. planning anders wordt deze les door gerekend.