Paardenwelzijn

Paardenwelzijn

Gezonde en gelukkige paarden zijn de basis voor ons bedrijf. Het werken met dieren brengt verantwoordelijkheden met zich mee, zeker nu paardenwelzijn in de paardenwereld steeds meer aandacht krijgt.  We streven op verschillende manieren naar het beste paardenwelzijn voor onze manege- en pensiondieren.

  1. Elke ochtend voor onze groepslessen beginnen,  gaan onze manegepaarden- en pony’s een aantal uur in groepsverband naar buiten. In het weideseizoen naar één van onze 5 grote weides (samen 1,5 hectare) en in de herfst/winter naar één van de 9 paddocks met zandbodem. Ook onze pensionklanten hebben ruime mogelijkheden om hun paard of pony buiten te zetten. Mochten ze zelf niet in de gelegenheid zijn om dit te doen, dan kunnen ze gebruik maken van onze buitenzetservice.
  2. Onze weides worden verrijkt met een kruidenrijk mengsel. Dit is niet alleen beter voor de paarden en pony’s, maar ook voor het klimaat, de bodem en de biodiversiteit.
  3. De inzet van onze dieren houden we bij in een apart administratiesysteem, zodat we precies kunnen bijhouden hoeveel uur ze staan ingedeeld in de lessen. Ook kijken we naar het niveau van de ingedeelde ruiters, zodat de gevraagde inspanning verdeeld is over de lessen die ze lopen. Bij de inzet wordt ook gekeken naar de leeftijd van het dier, zodat deze hierop wordt aangepast.
  4. In de zomermaanden houden we rekening met de eventuele warmte en de inspanning die onze dieren moeten leveren. Lessen verplaatsen we dan naar de koelere ochtend- of avonduren, korter we in of geven deze een andere invulling bijvoorbeeld door het doen van grondwerkoefeningen.
  5. Onze manege- en pensiondieren hebben in hun stal slowfeeders in de vorm van kuilzakken hangen, waardoor ze altijd ruwvoer tot hun beschikking hebben. Ook is elke stal voorzien van een drinkvoorziening.
  6. Periodiek komen de hoefsmid, zadelmaker en de tandarts langs voor al onze dieren. Daarnaast worden paarden en pony’s die het nodig hebben ook behandeld door een fysiotherapeut. Uiteraard hebben we ook een vaste dierenarts die onze dieren door en door kent en ook zorgt voor de benodigde entingen.